Ambisonia w PCSS

Ambisonia to dźwięk 360°, imitujący autentyczne rozmieszczenie odgłosów w przestrzeni. Dzięki tej technologii słuchacz zyskuje możliwość pełnego zanurzenia w dźwięku, aby czuł się nie tylko obserwatorem, ale i uczestnikiem wydarzeń.

Laboratorium Nowych Mediów

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) to ośrodek badawczy posiadający zaawansowane Laboratorium Nowych Mediów służące m.in. do badań oraz tworzenia produkcji immersyjnych. Są one oparte o dźwięk przestrzenny i ambisoniczny. Nasze laboratorium wyposażone jest w półsferyczną, 24-kanałową instalację, wykorzystywaną do przeprowadzania eksperymentów z dziedziny produkcji oraz nagrań dźwięku przestrzennego w materiałach wideo 360° i VR.
PCSS od lat buduje swoją pozycję jako ośrodek specjalizujący się w najnowszych technologiach przetwarzania obrazu oraz dźwięku. Specjaliści wchodzący w skład Laboratorium Nowych Mediów PCSS rozwijają swoje kompetencje w oparciu o udział w projektach badawczo rozwojowych R&D na poziomie krajowym i europejskim.

Początki prac PCSS w dziedzinie ambisonii oraz dźwięku przestrzennego sięgają 2016 roku. Dzięki udziałowi w projekcie ImmersiaTV zaczęliśmy specjalizować się w tworzeniu dookólnych treści wideo oraz mediów immersyjnych, takich jak interaktywne metody strumieniowania, przystosowane do wymagań użytkownika. W ramach ImmersiaTV rozpoczęto pierwsze próby adaptacji dźwięku ambisonicznego w transmisjach live, przy użyciu technologii dekodowania binauralnego. Kolejne działania związane były z badaniami prowadzonymi w ramach projektu Immersify. Wówczas Laboratorium Nowych Mediów opracowało zaawansowane metody produkcji opartych o dźwięk ambisoniczny, współtworząc przy tym specjalne oprogramowanie, pozwalające na odtwarzanie treści wideo wysokiej rozdzielczości (8K, 16K) przy wykorzystaniu High Order Amisonic do piątego rzędu.